งานบัญชี

1.รับทำบัญชีรายเดือน/รายปี

2.รับทำงบการเงินรายเดือน/รายปี

3.ยื่นภาษี ภพ.30 ภงด.1,3,53 สปส1-10