รายการจอง

0 หลักสูตร


หลักสูตร รหัสหลักสูตร จำนวน ราคาทั่วไป ราคาสมาชิก
ไม่พบข้อมูล

คลิก เพิ่มหลักสูตร

:: โอนเงิน ค่าสัมมนา เข้าบัญชี ::
ชื่อบัญชี บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา 2515 จำกัด
เลขที่ 028-8-18217-5 ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัล พระรามที่2
:: ที่อยู่ กรณี หักภาษี ณ ที่จ่าย ::
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา 2515 จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 010-555-913-7749
ที่อยู่ 134/33 หมู่บ้านทาวน์อเวนิว โคโคส
ถนนพระราม 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สรุป


รวม

0 บาท

0.00