รับทำบัญชี

รับทำบัญชี 


การบัญชี  ก็คือ ภาษาสากลของโลกธุรกิจ เช่นเดียวกัน คำกล่าวนี้ถือเป็นวลีที่ถ่ายทอดความสำคัญของ การบัญชี  ได้อย่างตรงตัวที่สุด ในแวดวงธุรกิจนั้นการวางแผนการจัดการด้านบัญชีที่ดี จะต่อยอดถึงความสำเร็จในอนาคต “ เรา ” มุ่งเน้นคุณภาพผลงาน การตอบสนองลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจ อาทิเช่น การทำบัญชีที่ถูกต้องทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของธุรกิจ, เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ, เพื่อวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท, เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน หรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการก็ดี ดังนั้นประโยชน์เหล่านี้ จึงให้คุณค่าที่ดี ของหลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง


ทำไม จึงเลือกบริษัท
รับทำบัญชี ของเรา  

รับทำบัญชี | Bookkeeping

01  การเอาใจใส่ในงานบริการแบบ Customize ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เท่าที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการปรับเปลี่ยนให้เป็นงานบริการด้านบัญชี ทำให้ ” บริษัท ตรวจสอบ และ ที่ปรึกษา เอส แอล เค  จำกัด” สร้างจุดแข็ง ที่แตกต่างจากการทำบัญชีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง

02  พร้อมเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเข้ามาดูแลด้านบัญชีและภาษีที่ครบวงจรให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ได้รับการไว้วางใจในวงการธุรกิจด้วยดีมาตลอด บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี

03  สามารถปรับแก้จุดอ่อนสำคัญนี้ด้วยการผนวกรวมงานบริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ากับ การบัญชี พร้อมให้การบริการที่เน้นความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลักด้วยลักษณะแบบ One Stop Service


บริการและบริหารงาน งาน รับทำบัญชี

เราสามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และทำบัญชีในรูปแบบภาษาอังกฤษได้ จึงมีลูกค้าต่างชาติมากมาย ที่ไว้วางใจบริการกับสำนักงานบัญชีเรา เราเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีประสบการณ์มามากกว่า 12 ปี เรามียุทธวิธีต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจท่านสามารถวางแผนธุรกิจ รวมถึง “ชีวิต” เพื่อที่จะเสียภาษี.. เพียงแค่ไม่เท่าไหร่ ซึ่งการวางแผนภาษีเราจะพยายามคิดหาเทคนิคจ่ายภาษีในอัตรา “ต่ำสุด” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นักธุรกิจ พ่อค้า วิชาชีพอิสระ และประชาชนผู้มีเงินได้ทุกท่าน สามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การเสียภาษีที่ถูกต้อง และประหยัดเงินได้ในระยะเวลาอันควร ถ้าเรารู้วิธี  และเดินถูกทาง ทั้งนี้ทั้งนั้น กลยุทธ์การวางแผนภาษีมีมากมายหลายร้อยแปดเทคนิควิธี แต่ถ้าเราสามารถค้นพบเทคนิคการวางแผนภาษีอย่าง “โดน ! ” สิ่งนั้นก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่ธุรกิจของท่านแล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจได้กับบริการของเราโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


รับทำบัญชี | Bookkeeping

ยุติธรรม ชัดเจน และมีระเบียบวินัย ในการ รับทำบัญชี

หลักปฏิบัติด้วยความยุติธรรม ชัดเจน และมีระเบียบวินัย เป็นหลักยึดของเรา ความตรงต่อเวลาเป็นส่วนนึงของความมีระเบียบวินัย เพราะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง กับธุรกิจบริการ เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจ สำนักงานบัญชี  ที่มีการติดต่อส่วนราชการบ่อยครั้ง และความซับซ้อนของระบบการทำงาน สำนักงานบัญชี  จึงต้องวางแผนโครงสร้างการดำเนินงาน ทั้งนี้ ทำให้เกิดศักยภาพความคล่องตัวการทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นหลักปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า  รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร สภาพแวดล้อมการทำงาน และเรื่องใดๆ ของลูกค้า สิ่งเหล่านั้นล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น


เทคโนโลยี สำหรับ
รับทำบัญชี

สำนักงานบัญชี  มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ ผสานระบบเทคโนโลยีกับ สำนักงานบัญชี เรา ให้เกิดความสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดขั้นตอนการความยุ่งยาก  ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการบริการด้านอื่นๆ  ด้วยรูปแบบที่เป็นระบบแบบแผน โดยการเลือกเฟ้น คัดสรรระบบเทคโนโลยีที่ดี จึงทำให้เรามั่นใจถึงความถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจ


ความปลอดภัยของข้อมูล ที่เรา
รับทำบัญชี

เราทราบถึงความสำคัญในการเคารพความคุ้มครอง สงวนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และข้อมูลภายใน สำนักงานบัญชี โดยมีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของระบบการทำงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ สำนักงานบัญชี  ชัวร์แทค ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นเรื่องที่ลูกค้าเป็นห่วง ทาง สำนักงานบัญชี จึงมีความรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


ให้การสนับสนุน.

ให้คำปรึกษาทั้งทางระบบอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์ อีกทั้งยังมีบริการของ ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค  ในการบริการแจ้งเตือน ในการอัพเดทข่าวสารด้านบัญชี และด้านภาษีอากร ผ่านเว็บไซต์ พร้อมกันนั้น เราเลือกเน้นข้อมูล พิจารณาเห็นสมควรว่า เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อาทิเช่น แถลงข่าวจากกรมสรรพากร, บริการสารสรรพากร, ข้อมูลบัญชี และภาษี หรือข้อมูลทางธุรกิจก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทาง สำนักงานบัญชี จัดส่งให้ทางอีเมล์ หรือเป็นการแจ้งเตือน เมื่อเว็บไซต์มีการอัพเดทข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการติดต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

===========================
*** รายชื่อผู้รับทำบัญชี แยกตามจังหวัด ***

===========================

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดเชียงราย

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดน่าน

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดพะเยา

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดลำปาง

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดนครพนม

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดบึงกาฬ

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดบุรีรัมย์

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดมุกดาหาร

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดเลย

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดนครปฐม

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดพิจิตร

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดลพบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสระบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดอ่างทอง

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดอุทัยธานี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดชลบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดตราด

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดระยอง

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดตาก

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อผู้รับทำบัญชี จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดกระบี่

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดชุมพร

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดพังงา

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดภูเก็ต

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดระนอง

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสตูล

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้รับทำบัญชี  จังหวัดยะลา

============================

ติดต่ดสำนักงาน SLK

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท สำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี ตัวแทนเข้าพบสรรพากร Bookkeeping, Auditing, Audit’s Firm, Accounting Software


รับทำบัญชี

คลิกที่รูปเพื่อ Share: