ดูหลักสูตรอื่น

ภาษีกับธุรกิจก่อสร้าง

ภาษีกับธุรกิจก่อสร้าง


ผู้บรรยาย

อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง


สถานที่จัดสัมมนา

ผ่านระบบ ZOOM


วันที่

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567

เวลา


ราคาสมาชิก/ทั่วไป

699/1,200 บาท