ดูหลักสูตรอื่น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี2567

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี2567


ผู้บรรยาย

อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง


สถานที่จัดสัมมนา

ผ่านระบบ ZOOM


วันที่

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567

เวลา

9.00 - 16.30 น.


ราคาสมาชิก/ทั่วไป

699/1,200 บาท