บริการของเรา

บริการรับทำบัญชี

โดย ทีมงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ

บริการตรวจสอบบัญชี

การยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป กับการวางใจมืออาชีพที่เข้าใจในรายละเอียดของงานอย่างทีมงานเรา โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี

บริการทำเงินเดือน

มีประสบการณ์มามากกว่า 12 ปี มีศักยภาพในการทำบัญชีเงินเดือน และข้อคำนึงถึงการทำบัญชีเงินเดือนคือการเลือกใช้โปรแกรม ต้องมีระบบที่เสถียรภาพ ตอบสนองคุณภาพของผลงาน

04บริการพนักงานบัญชี ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมรายการรายรับ และรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำเป็นรายงานตามระบบ และระเบียบของการทำบัญชี จัดทำบัญชีด้วยตนเองหรือร่วมทำงานกับผู้อื่น

บริการจดทะเบียนการค้า

เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว และพร้อมลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการ

บริการวางระบบบัญชี

สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด, เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรม

บริการให้คำปรึกษา

ปรึกษาปัญหาบัญชีได้ฟรีที่เมนู "เว็บบอร์ด" เราต้องสมัครสมาชิกเพื่อทำการ log in เข้าสู่ระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกิดศักยภาพการพัฒนา จากเนื้อหาข้อมูล ที่มีความหลากหลายรูปแบบ

บริการทางด้านกฎหมาย

สำนักงานกฎหมายเรามีทีมทนายความที่มีประวัติการ ศึกษาหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปเพื่อให้คำปรึกษากับลูกความในคดีประเภทต่างๆ ทีมของเราเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายทุกด้าน


Line ID : SLKSERVICE